Middenbonz-1113

Het contract bij Bibelebonz

U sluit een contract af voor één of meerdere dagen voor- en/of naschoolse opvang. In dat contract zit ook het recht op opvang in de vakanties. Komt uw kind één dag bij ons tijdens schoolweken, dan hebt u 10 dagen vakantieopvang per kalenderjaar. Komt uw kind twee dagen, dan zijn dat er 20, et cetera. U mag de helft van deze dagen gebruiken voor extra, niet-structurele opvang tijdens schoolweken of studiedagen van school.