MINIBONZ-2014-0910

Pedagogische visie

Onze pedagogische visie is: 'Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Wij stimuleren, inspireren en begeleiden hun ontwikkelingsproces zodat alle kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen.'

Om de kinderen uit te dagen en te prikkelen, werken bij ons mensen van verschillende leeftijden, ervaring en vaardigheden. Zo zijn bij ons mensen werkzaam met een kunstzinnige of een technische achtergrond, een sportopleiding of veel kooktalent. Door een breed aanbod aan activiteiten en een uitdagende omgeving stimuleren we de kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Regelmatig komen externe docenten workshops geven, of gaan de kinderen op een andere locatie een workshop volgen. 

Onze inspiratiebronnen zijn de pedagogen Korczak en Reggio Emilia, communicatiedeskundige Gordon en de uitgangspunten van de Vreedzame School. 

Wij bieden buitenschoolse opvang in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. De kinderen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen, die hun eigen talenten en vaardigheden inzien en benutten. Met respect voor de individualiteit van ieder kind zoeken we naar evenwicht tussen geborgenheid, veiligheid en uitdaging.

Onze visie hebben we vertaald in onderstaande pedagogische basisdoelen, de uitgangspunten van Bibelebonz:

1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid

2. Het bevorderen van persoonlijke vaardigheden en talenten

3. Het bevorderen van sociale vaardigheden

4. De overdracht van waarden en normen

U vindt hier de link naar het pedagogisch beleidsplan van Bibelebonz.