MINIBONZ-2014-0873

Kwaliteit & veiligheid

Buitenschoolse opvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In de wet kinderopvang staan de kwaliteitseisen voor kindercentra.

Buitenschoolse opvang moet voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van:

  • Groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker: Op iedere tien kinderen staat één pedagogisch medewerker. Bij uitstapjes in de vakantie is deze verhouding anders. Afhankelijk van de leeftijd worden dan vijf tot zeven kinderen door één pedagogisch medewerker begeleid.
  • Opleiding en deskundigheid personeel; Goed opgeleid en deskundig personeel vinden we bij Bibelebonz belangrijk: jaarlijks volgen onze medewerkers diverse trainingen op gebied van o.a. EHBO, BHV (bedrijfshulpverlening), kindermishandeling, samenwerken, bijzonder gedrag van kinderen en andere actuele thema’s.
  • Veiligheid en gezondheid van de kinderen; Er vinden jaarlijkse inspecties plaats van brandweer en GGD. In diverse protocollen is vastgelegd hoe we omgaan met de gezondheid van kinderen. Zo hebben we o.a. protocollen voor kind in de zon, een ziek kind, fietsen met kinderen, maar ook een pestprotocol en hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. Kinderen krijgen bij ons iedere dag vers fruit, groente, gezonde crackers en rijstwafels aangeboden.
  • Huisvesting en inrichting; We hebben voldoende binnen- en buitenruimte voor de kinderen. Ons materiaal is kindvriendelijk en uitdagend per leeftijdscategorie om mee te spelen.
  • Pedagogisch beleid; zie ons algemeen beleidsplan en de werkplannen.
  • Betrokkenheid en inspraak ouders; Onze Oudercommissie is actief en geeft ons advies op het gebied van wijziging van de prijs, de behandeling van klachten, onze openingstijden en het algemeen beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Taal: onze omgangstaal is Nederlands.
  • Afhandeling klachten. We gaan zorgvuldig om met klachten. Onze klachtenprocedure kunt u hier terug vinden.

U vindt hier ons beleidsplan veiligheid en gezondheid.


Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. U vindt hier ons privacybeleid.