Middenbonz-1069

GGD

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD houdt toezicht en inspecteert met regelmaat de opvanglocaties.

Het resultaat van de inspecties op de locatie Lange Groenendaal kunt u hier downloaden. Het inspectierapport van de TienerBonz op de A.G. de Vrijestraat kunt u hier inzien. En hier vindt u het rapport over de IenieMiniBonz, locatie Spieringstraat.

Wij volgen de richtlijnen van de GGD bij besmettelijke ziektes zoals waterpokken, krentenbaard en hoofdluis.