Middenbonz-1069

GGD

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang en de handhaving daarvan. De GGD houdt toezicht en inspecteert met regelmaat de opvanglocaties.

Het resultaat van de inspecties op de locatie Lange Groenendaal kunt u hier downloaden. Het inspectierapport van de Tiener/SportBonz op de A.G. de Vrijestraat hier.

Wij volgen de richtlijnen van de GGD bij besmettelijke ziektes. U vindt hier informatie van de GGD over de volgende kinderziektes:

waterpokken, roodvonk, rotavirus, krentenbaard, vijfde ziekte (handmondvoetziekte), oogontsteking, hoofdluis.