MINIBONZ-2014-0728

Oudercommissie

Het doel van de oudercommissie is onder meer het zo goed mogelijk behartigen van belangen van kinderen en ouders. De commissie geeft advies over pedagogisch beleid, algemeen beleid, systematische bewaking of verbetering van de kwaliteit van het aanbod van de BSO. Om het jaar organiseert de oudercommissie een ouderavond. Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd.

De oudercommissie bestaat uit voorzitter Annemarie (moeder van Elize en Marije), Willem (vader van Noef en Willem), Femke (moeder van Floor), Karin (moeder van Tijn en Pijke) en Maaike (moeder van Thijmen). Het e-mailadres van de oudercommissie is: oudercommissie@bibelebonz.nl