Middenbonz-1058

Pedagogisch beleid

'Echte vrije tijd is speeltijd.'

Onze pedagogische visie is: 'Ieder kind heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Wij stimuleren, inspireren en begeleiden hun ontwikkelingsproces zodat alle kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen.'

Om de kinderen uit te dagen en te prikkelen, werken bij ons mensen van verschillende leeftijden, ervaring en vaardigheden. Zo zijn bij ons mensen werkzaam met een kunstzinnige of een technische achtergrond, een sportopleiding of veel kooktalent. Door een breed aanbod aan activiteiten en een uitdagende omgeving stimuleren we de kinderen om hun talenten te ontwikkelen. Regelmatig komen externe docenten workshops geven, of gaan de kinderen op een andere locatie een workshop volgen. 

Onze inspiratiebronnen zijn de pedagogen Korczak en Reggio Emilia, communicatiedeskundige Gordon en de uitgangspunten van de Vreedzame School. 

Wij bieden buitenschoolse opvang in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen. De kinderen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen, die hun eigen talenten en vaardigheden inzien en benutten. Met respect voor de individualiteit van ieder kind zoeken we naar evenwicht tussen geborgenheid, veiligheid en uitdaging.

Onze visie hebben we vertaald in onderstaande pedagogische basisdoelen, de uitgangspunten van Bibelebonz:

1. Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid

2. Het bevorderen van persoonlijke vaardigheden en talenten

3. Het bevorderen van sociale vaardigheden

4. De overdracht van waarden en normen

In het pedagogisch beleidsplan van stichting buitenschoolse opvang Bibelebonz lichten wij onze visie op pedagogisch handelen en onze doelen toe. Wij zijn ons er van bewust dat een pedagogisch beleid nooit af is. Het is een voortdurend proces van vernieuwing en verbetering. Het gaat om permanent nadenken over wat wij voor de kinderen willen bereiken.

Een pedagogisch beleidsplan heeft een aantal belangrijke voordelen. Het plan vormt voor de groepsleiding een handleiding waarin zij kunnen terugvinden wat de stichting belangrijk vindt. Het nodigt uit tot discussies en het elkaar aanspreken op pedagogisch handelen.

Daarnaast is het voor de ouders duidelijk waar Bibelebonz voor staat en wat wij belangrijk vinden in de opvoeding van de kinderen.

Kortom, het pedagogisch beleidsplan biedt ons de mogelijkheid ons te profileren en ons verder te ontwikkelen. Het biedt de pedagogisch medewerkers een houvast in het werken met de kinderen en de ouders een mogelijkheid om te kiezen op basis van pedagogische opvattingen. Bovenal levert het plan een goed en onderbouwd pedagogisch klimaat op voor kinderen. Hoe wij ons beleid in de praktijk toepassen, kunt u lezen in ons pedagogisch werkplan. U vindt hier de link naar het pedagogisch beleidsplan en hier naar het pedagogisch werkplan.