SPORTBONZ-2014-3150

Klanttevredenheid

Bibelebonz zet zich dagelijks in voor professionele en betrouwbare buitenschoolse opvang. We houden hiermee zoveel mogelijk rekening met de wensen van ouders en kinderen. Toch kan het zijn dat onze dienstverlening anders verloopt dan u van ons verwacht. Soms leidt dit tot een compliment, maar het ook kan tot een klacht leiden. U kunt met uw klacht of vragen altijd bij de pedagogisch medewerkers terecht. Zij zullen alles in het werk stellen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Natuurlijk mag u ook altijd contact opnemen met de directie of oudercommissie van Bibelebonz.
Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. http://www.klachtenloket-kinde.... De Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie, waarin verschillende deskundige partijen vertegenwoordigd zijn. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. U vindt hier het intern klachtenreglement van Bibelebonz: 2022 Klachtenregeling Bibelebonz

Eens in de paar jaar houden wij een klanttevredenheidsonderzoek waarin ouders hun mening kunnen geven over de kwaliteit van de opvang van Bibelebonz. De ouders worden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.