Middenbonz-1078

Bestuur en Oudercommissie

Bestuur

Het bestuur van Bibelebonz is eindverantwoordelijk. We werken met een bestuur op afstand, dat zich vooral met de hoofdlijnen van het beleid bezighoudt.

Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied, gekoppeld aan zijn of haar competenties en/of vakgebied. Taakgebieden zijn pedagogiek en kwaliteit, financiën, personeel en organisatie, huisvesting, veiligheid, communicatie en bedrijfsvoering.

De bestuursleden hechten veel belang aan kwalitatief goede Buitenschoolse Opvang en zetten zich hier op vrijwillige basis met hart en ziel voor in. Het bestuur bestaat uit voorzitter Bram Grijzen, penningmeester Tijn Meister, Marijn de Vries, Rachel van Popta, Elise Spruijt, Daan van der Gugten en Sietske Knüppe. 

U kunt het bestuur mailen via bestuur@bibelebonz.nl

Oudercommissie

Het doel van de oudercommissie is onder meer het zo goed mogelijk behartigen van belangen van kinderen en ouders. De commissie geeft advies over pedagogisch beleid, algemeen beleid, systematische bewaking of verbetering van de kwaliteit van het aanbod van de BSO. Om het jaar organiseert de oudercommissie een ouderavond. Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd.

De oudercommissie bestaat uit voorzitter Annemarie (moeder van Elize en Marije), Willem (vader van Noef, Willem en Kobus), Femke (moeder van Floor), Karin (moeder van Tijn en Pijke), Maaike (moeder van Thijmen) en Richard (vader van Julia). Het e-mailadres van de oudercommissie is: oudercommissie@bibelebonz.nl