Middenbonz-1078

Bestuur

Het bestuur van Bibelebonz is eindverantwoordelijk. We werken met een bestuur op afstand, dat zich vooral met de hoofdlijnen van het beleid bezighoudt.

Elk bestuurslid heeft een eigen taakgebied, gekoppeld aan zijn of haar competenties en/of vakgebied. Taakgebieden zijn pedagogiek en kwaliteit, financiën, personeel en organisatie, huisvesting, veiligheid, communicatie en bedrijfsvoering.

De bestuursleden hechten veel belang aan kwalitatief goede Buitenschoolse Opvang en zetten zich hier op vrijwillige basis met hart en ziel voor in. Het bestuur bestaat uit voorzitter Kitty Treffers, penningmeester Marcel van Hoek, Nicolien van Velzen, Tijn Meister, Franka van Raalte en Elise Spruijt.

U kunt het bestuur mailen via bestuur@bibelebonz.nl