Middenbonz-0968

Het team

Het team van Bibelebonz bestaat uit pedagogisch medewerkers (leid(st)ers), groepshulpen, administratieve medewerkers en een tweehoofdige directie. Wij werken met ruim 30 vaste medewerkers, een invalpool en stagiaires.

Samen staan wij dagelijks voor zo’n 200 kinderen klaar. In totaal komen 360 kinderen één of meerdere keren per week op Bibelebonz.

Ons team stellen wij met zorg samen. Iedere pedagogisch medewerker moet in het bezit zijn van minimaal een diploma op niveau 3 op het gebied van sociaal-pedagogisch werk of sociaal-cultureel werk. Ook een diploma van de opleiding sport en beweging of culturele/kunstzinnige vorming is een goede basis voor werken bij Bibelebonz. Uiteraard hebben alle medewerkers bij hun indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegd.

Daarnaast kijken wij naar de achtergrond van de teamleden. Bibelebonz streeft bewust naar diversiteit. De vrouwelijke en mannelijke leden van het team verschillen in leeftijd, achtergrond, ervaring en vaardigheden. Wij zijn er trots op dat er binnen ons hooggekwalificeerde team weinig verloop is en daarmee continuïteit in de opvang geboden wordt.